Veřejné hřiště

Pro vstup na Mistrovské hřiště nevyžadu­jeme žádné osvědčení (bývalá zelená karta). Nutné je ovšem dodžovat tempo hry, pravidla provou a golfovou etiketu.

Devítijamkové znormované Veřejné golfové hřiště v Karviné je ideální pro zájemce, kteří si chtějí tento krásný sport vyzkoušet bez jakékoliv kvalifikace. Na toto hřiště mají umožněn vstup i golfisti s minimální zkušeností. Na své si přijdou i zkušení golfisté, kteří zde chodí trénovat krátkou hru.