Přihláška do Golf Club Lipiny

K vlastnímu přijetí za člena klubu dochází na základě vyplněné přihlášky, schválení žádosti výkonným výborem klubu a uhrazením členských příspěvků. Pokud žádáte o zvýhodněné členství prosíme vyplnit i Čestné prohlášení při žádosti o zvýhodněné členství.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

Golf Club Lipiny

Ostravská 2066/31
733 01 Karviná-Fryštát